pieniadz.pl

Eurotel SA
Informacja o istotnej umowie – zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcie 40% udziałów w spółce Soon Energy Poland sp. z o.o. w Warszawie.

01-10-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2015
Data sporządzenia: 2015-10-01
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Informacja o istotnej umowie – zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcie 40% udziałów w spółce Soon Energy Poland sp. z o.o. w Warszawie.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 133) Zarząd Eurotel SA informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej "Spółka") pod firmą Soon Energy Poland Sp. z o.o. w Warszawie wraz z czterema osobami fizycznymi.

Emitent objął 400 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział, o łącznej wartości 40.000 złotych, stanowiących 40% kapitału zakładowego Soon Energy Poland Sp. z o.o. w Warszawie, która będzie prowadzić działalność w obszarze rynku odnawialnych źródeł energii, w segmencie fotowoltaika.

Emitent zadeklarował ponadto dalsze zaangażowanie kapitałowe w nowo zawiązaną Spółkę, akceptując zarówno możliwość udziału w podwyższonym kapitale zakładowym, przyjmując jego łączne podwyższenie do wysokości nie większej niż 1.000.000 zł lub zasilenie kapitału obrotowego tej spółki poprzez pożyczki własne wspólnika o łącznej wysokości nie przekraczającej 3.000.000 zł, zgodnie z umową wspólników.

Zgodnie z założeniami, nowo zawiązana Spółka ma obsługiwać klientów końcowych B2B i B2C, a także budować sieć dystrybucji i serwisu produktów w obszarze biznesowym.

Nie istnieją powiązania między stronami umowy jak również osobami zarządzającymi jak i nadzorującymi Emitenta. Wśród osób fizycznych którzy zawiązali Spółkę są dwaj członkowie zarządu podmiotu zależnego Emitenta.

Transakcja jest finansowana ze środków własnych Emitenta.

Umowa została uznana za istotną ze względu na potencjał rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii, planowane zaangażowanie Emitenta oraz perspektywę realizacji projektów, z realizacji których przychód może stanowić istotną wartość w porównaniu do przychodów Emitenta.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-11-30

+ więcej
  • EUR euro 4,3492 +0,38%  +1,65gr
  • USD dolar 3,9810 +0,84%  +3,32gr
  • GBP funt 5,0350 +0,57%  +2,84gr
  • CHF frank 4,5510 +1,06%  +4,79gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm