pieniadz.pl

Energoaparatura SA
Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądów półrocznych oraz badania rocznych sprawozdań finansowych za lata 2016 – 2018.

18-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-18
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądów półrocznych oraz badania rocznych sprawozdań finansowych za lata 2016 – 2018.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach informuje, iż w dniu 18.05.2016r. otrzymał Uchwałą nr 607/2016 z dnia 17.05.2016r. Rada Nadzorcza Spółki, działającej na podstawie Statutu Spółki _§ 19 ust. 2, lit. p_, w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego i badania rocznych sprawozdań finansowych w latach 2016, 2017 oraz 2018. Podmiotem wybranym jest Firma Audytorska:
Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr P. Rojek, ul. Konduktorska 33 40-155 Katowice, zarejestrowana jako uprawniona do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem 1695.
Umowa z wybranym audytorem zostanie zawarta na okres zapewniający wykonanie przedmiotu umowy za lata 2016 – 2018.
Wybór audytora został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Energoaparatura S.A. wcześniej korzystała z usług w/w spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 wraz z § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. _Dz.U.2009, nr 33, poz.259 z późn.zm._.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-10-19

+ więcej
  • EUR euro 4,5498 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 3,8761 -0,55%  -2,15gr
  • GBP funt 5,0374 -0,07%  -0,33gr
  • CHF frank 4,2448 -0,29%  -1,23gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm