pieniadz.pl

Energoaparatura SA
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA

18-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-18
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000078279, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2, w zw. z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2016 r. o godz. 10:00 w Katowicach w siedzibie Spółki.
W załączeniu podajemy:

- treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA, wraz z porządkiem obrad

- projekt Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA

- Struktura Akcjonariatu na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA- wzór pełnomocnictwa do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA
Podstawa prawna:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących i okresowych..."
z dnia 19 lutego 2009 r.,

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-10-19

+ więcej
  • EUR euro 4,5498 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 3,8761 -0,55%  -2,15gr
  • GBP funt 5,0374 -0,07%  -0,33gr
  • CHF frank 4,2448 -0,29%  -1,23gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm