pieniadz.pl

Energoaparatura SA
Raport kwartalny SA-Q 1/2016

09-05-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
_dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
data przekazania: 2016-05-09
ENERGOAPARATURA SA
_pełna nazwa emitenta_
ENAP Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
40-273 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Generała K. Pułaskiego 7
_ulica_ _numer_
032 728 54 92 032 728 54 11
_telefon_ _fax_
poczta@enap.com.pl www.enap.com.pl
_e-mail_ _www_
6340128707 271169230
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 627 5 945 1 751 1 433
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 147 -155 34 -37
III. Zysk _strata_ brutto 126 -173 29 -42
IV. Zysk _strata_ netto 172 -582 39 -140
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 784 4 068 410 981
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 -249 -2 -60
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 15 3 4
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 789 3 834 411 924
IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 24 646 21 539 5 774 5 268
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 8 020 5 708 1 879 1 396
Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_
XI. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 5 163 3 629 1 210 888
XII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 16 626 15 831 3 895 3 872
XIII. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3 994 4 040 936 988
XIV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 19 969 434 20 200 916 19 969 434 20 200 916
XV. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,09 0,07 0,02 0,02
XVI. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,09 0,02
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,83 0,78 0,19 0,19
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,83 0,19
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-10-19

+ więcej
  • EUR euro 4,5498 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 3,8761 -0,55%  -2,15gr
  • GBP funt 5,0374 -0,07%  -0,33gr
  • CHF frank 4,2448 -0,29%  -1,23gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm