pieniadz.pl

Energoaparatura SA
Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie okresowym za IV kwartał 2015 roku.

09-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-09
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie okresowym za IV kwartał 2015 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach informuje, iż w załączeniu do raportu okresowego za IV kwartał 2015 roku załączono Pozostałe informacje z błędem pisarskim. Błędnie wpisano datę przy tabelach akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na dzień przekazania raportu, a także przy tabelach zawierających zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego.

- było:
c_ stan na dzień 26 lutego 2015 roku _dzień publikacji raportu_
-winno być:
c_ stan na dzień 26 lutego 2016 roku _dzień publikacji raportu_

W załączeniu Zarząd Spółki Energoaparatura SA przekazuje skorygowaną treść Pozostałych informacji do raportu za IV kwartał 2015 roku.
Pozostałe dane i informacje pozostają bez zmian.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-10-19

+ więcej
  • EUR euro 4,5498 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 3,8761 -0,55%  -2,15gr
  • GBP funt 5,0374 -0,07%  -0,33gr
  • CHF frank 4,2448 -0,29%  -1,23gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm