pieniadz.pl

Energoaparatura SA
Raport kwartalny SA-Q 4/2015

26-02-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 4 / 2015
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
_dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
za 4 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-10-01 do 2015-12-31
data przekazania: 2016-02-26
ENERGOAPARATURA SA
_pełna nazwa emitenta_
ENAP Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
40-273 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Generała K. Pułaskiego 7
_ulica_ _numer_
032 728 54 92 032 728 54 11
_telefon_ _fax_
poczta@enap.com.pl www.enap.com.pl
_e-mail_ _www_
6340128707 271169230
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał_y_ narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał_y_ narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38 264 40 112 9 144 9 575
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 626 2 172 389 518
III. Zysk _strata_ brutto 1 538 2 176 368 519
IV. Zysk _strata_ netto 1 055 1 713 252 409
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 485 1 735 833 414
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -624 -570 -149 -136
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -944 -1 228 -226 -293
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 917 -63 458 -15
IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 26 957 28 857 6 326 6 770
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 10 487 12 444 2 461 2 920
Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_
XI. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 8 103 7 584 1 901 1 779
XII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 16 470 16 413 3 865 3 851
XIII. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3 994 4 040 937 948
XIV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 19 969 434 20 200 916 19 969 434 20 200 916
XV. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,05 0,08 0,01 0,02
XVI. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,05 0,01
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,82 0,81 0,19 0,19
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,82 0,19
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,05 0,05 0,01 0,01
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-10-19

+ więcej
  • EUR euro 4,5498 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 3,8761 -0,55%  -2,15gr
  • GBP funt 5,0374 -0,07%  -0,33gr
  • CHF frank 4,2448 -0,29%  -1,23gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm