pieniadz.pl

Energoaparatura SA
Daty przekazywania raportów okresowych za 2016 rok.

19-01-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-19
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Daty przekazywania raportów okresowych za 2016 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych za rok 2016.
-raport za I kwartał 2016 r.: 16 maja 2016 r.
-raport za I półrocze 2016 r.: 31 sierpnia 2016 r.
-raport za III kwartał 2016 r.: 14 listopada 2016 r.
-raport za IV kwartał 2016 r.: 28 lutego 2017 r.
-raport za 2016 rok: 28 kwietnia 2017 r.

Podstawa prawna: §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Zgodnie z § 101 ust. 2 w/w Rozporządzenia Spółka Energoaparatura SA podjęła decyzję o rezygnacji z publikacji raportu za II kwartał 2016 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-10-19

+ więcej
  • EUR euro 4,5498 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 3,8761 -0,55%  -2,15gr
  • GBP funt 5,0374 -0,07%  -0,33gr
  • CHF frank 4,2448 -0,29%  -1,23gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm