pieniadz.pl

Energoaparatura SA
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez akcjonariusza Ruthford Holdings Limited.

04-01-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-04
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez akcjonariusza Ruthford Holdings Limited.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 04.01.2016r. otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Ruthford Holdings Limited, w którym informuje, iż dokonał nabycia akcji spółki Energoaparatura SA , w transakcjach sesyjnych na GPW SA w Warszawie w dniach:
23 grudnia 2015r.w ilości 41.838 akcji
28 grudnia 2015r.w ilości 3.000 akcji
Po dokonanych transakcjach łączny udział posiadanych akcji przez Ruthford Holdings Limited wynosi 5.434.838 akcji, które stanowią 27,216% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Przed ww. transakcjami spółka posiadała łącznie 5.390.000 akcji, co stanowiło 26,991% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Brak osób, o których mowa w art.87 ust 1 pkt 3 lit c. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj." przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu".
Akcjonariusz dopuszcza możliwość dalszego nabywania akcji Energoaparatury SA w ciągu najbliższych 12 m-cy od dnia złożenia powyższego zawiadomienia, w zależności od sytuacji rynkowej oraz sytuacji Emitenta.
Podstawa prawna:
Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1i art. 69 ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzeniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.(Dz.U.Nr 184 poz.1539, z późn.zm.)

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-10-19

+ więcej
  • EUR euro 4,5498 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 3,8761 -0,55%  -2,15gr
  • GBP funt 5,0374 -0,07%  -0,33gr
  • CHF frank 4,2448 -0,29%  -1,23gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm