pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: EMC Instytut Medyczny SA (EMC)

Pełna nazwa EMC INSTYTUT MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PILCZYCKA 144-148 54-144 WROCŁAW
Telefon (71) 71-17-461; 35-66-476
Prezes
Fax (071) 71-17-415
WWW www.emc-sa.pl
E-mail biuro@emc-sa.pl
ISIN PLEMCIM00017

Komunikaty spółki: EMC Instytut Medyczny SA (EMC)

2016-10-31 18:02 Kredyt inwestycyjny BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna
2016-10-12 12:18 Kandydatura do Zarządu EMC Instytut Medyczny SA
2016-09-30 10:51 Powołanie osoby zarządzającej EMC Instytut Medyczny SA
2016-09-20 18:14 Kandydatura do Zarządu EMC Instytut Medyczny SA
2016-09-20 14:50 Rezygnacja osoby zarządzającej
2016-08-24 09:17 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-11 13:57 Rozmowy prowadzone w celu zawarcia umowy nabycia udziałów
2016-08-01 17:25 Nabycie udziałów Spółki Q-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy oraz CM Medyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
2016-08-01 16:40 Nabycie udziałów Spółki NZOZ Zawidawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
2016-08-01 16:14 Zwolnienie zabezpieczeń spłaty kredytu Banku DNB Polska Spółka Akcyjna
2016-07-29 17:50 Pożyczka CareUp B.V.
2016-07-29 11:25 Zawarcie umowy nabycia udziałów Spółki Q-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy oraz CM Medyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
2016-07-28 19:09 Spłata całkowita kredytu, udzielonego na podstawie umowy kredytu z Bankiem DNB Polska Spółka Akcyjna
2016-07-28 17:36 Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku
2016-07-26 16:54 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna
2016-07-25 17:18 Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia udziałów Spółki Q-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy oraz CM Medyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
2016-07-25 16:45 Zawarcie umowy nabycia udziałów Spółki NZOZ Zawidawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
2016-07-19 16:22 Zakończenie procesu wyboru wiążącej oferty dzierżawy udziałów w spółce Strzelińskie Centrum Medyczne sp. z o.o.
2016-07-18 15:10 Negocjacje prowadzone w celu zawarcia umowy nabycia udziałów
2016-07-13 18:14 Zawarcie umowy kredytowej z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna
2016-07-01 15:17 Zmiana znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną Emitenta - Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie
2016-06-24 12:34 Złożenie wiążącej oferty dzierżawy udziałów w spółce Strzelińskie Centrum Medycznego sp. z o.o.
2016-06-23 15:11 zmiana znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną Emitenta - Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie
2016-05-31 12:21 Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej Zdrowie sp. z o.o.
2016-05-23 09:53 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-05-20 10:44 Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej Zdrowie sp. z o.o.
2016-05-12 08:38 Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2016
2016-05-02 09:52 Rezygnacja osoby zarządzającej
2016-04-08 18:51 Zawarcie znaczącej umowy – umowy zbycia udziałów „Zdrowie” sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie
2016-03-31 16:44 Rezygnacja osoby zarządzającej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm