pieniadz.pl

EMC Instytut Medyczny SA
Powołanie osoby zarządzającej EMC Instytut Medyczny SA

30-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-30
Skrócona nazwa emitenta
EMC
Temat
Powołanie osoby zarządzającej EMC Instytut Medyczny SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 22_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, o powołaniu z dniem 01 października 2016 r. na Członka Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. Pana Macieja Piorunka. Rada Nadzorcza dokonała powołania nowego członka Zarządu Spółki na posiedzeniu w dniu 30 września 2016 roku.

Pan Maciej Piorunek nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej. Nie jest również członkiem organów innych konkurencyjnych spółek kapitałowych, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Maciej Piorunek jest związany ze spółką EMC Instytut Medyczny SA od początku 2015 roku. W ramach Grupy EMC Szpitale pełnił funkcje: prezesa Regionalnego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Lubinie oraz dyrektora Biura Projektów Restrukturyzacyjnych i dyrektora ds. rozwoju.

Ukończył studia politologiczne _specjalizacja administracja publiczna_ na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od kilkunastu lat związany jest z rynkiem medycznym w Polsce i specjalizuje się w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia oraz przekształceniach własnościowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w: Supra Holding S.A., gdzie pełnił funkcję wiceprezesa _2013-2014_ i jest autorem Krajowego Programu Szpitalnych Zakupów Wspólnych, wcześniej w spółce Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o. pełniąc funkcję prezesa _2010-2012_ oraz w Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Miliczu jako dyrektor _2008-2011_.

O kandydacie na Członka Zarządu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 52/2016 z dnia 20 września 2016 r.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm