pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Elkop SA (EKP)

Pełna nazwa ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. JÓZEFA MARONIA 44 41-506 CHORZÓW
Telefon (032) 246-24-71; 246-21-43
Prezes Jacek Koralewski
Fax (032) 246-20-88
WWW www.elkop.pl
E-mail biuro@elkop.pl
ISIN PLELKOP00013

Komunikaty spółki: Elkop SA (EKP)

2016-10-25 17:46 Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2017 roku
2016-10-13 17:43 Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej
2016-09-30 19:16 Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
2016-08-24 00:32 Raport półroczny P 2016
2016-08-22 08:16 Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta
2016-06-21 21:09 Rejestracja zmian Statutu Spółki
2016-05-06 08:29 Raport kwartalny Q 1/2016
2016-04-29 17:04 Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej Emitenta
2016-04-29 17:03 Powołanie Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta na kolejną kadencję
2016-04-29 12:25 Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 29.04.2016 roku
2016-04-29 12:22 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.04.2016 roku
2016-04-19 17:38 Częściowa wcześniejsza spłata pożyczki
2016-04-14 15:49 Podział Emitenta – ujawnienie wzmianki o podziale Emitenta
2016-04-11 16:00 Publikacja opinii Rady Nadzorczej w związku z uzupełnieniem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. zwołanego na dzień 29.04.2016 r.
2016-04-05 18:22 Wniosek Akcjonariusza DAMF Invest S.A. oraz uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016 r.
2016-04-05 16:20 Publikacja materiałów Rady Nadzorczej w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. na dzień 29.04.2016 r.
2016-04-01 17:08 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 kwietnia 2016 r.
2016-03-30 18:54 Podział Emitenta
2016-03-15 07:16 R
2016-03-07 18:34 Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o zwiększeniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta
2016-02-17 18:14 Zawarcie umowy pożyczki
2016-01-12 17:39 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 r.
2016-01-04 18:28 Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2016 roku
2015-12-21 21:49 Incydentalne częściowe naruszenie zasady ładu korporacyjnego
2015-12-21 18:18 Korekta raportu nr 45/2015 - Uchwały podjęte na NWZ zwołanym na dzień 01.12.2015 roku, które kontynuowane było po przerwie w dniu 21.12.2015 roku
2015-12-21 17:42 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 01.12.2015 roku, kontynuowanym po przerwie w dniu 21.12.2015 roku
2015-12-21 17:40 Uchwały podjęte na NWZ zwołanym na dzień 01.12.2015 roku, które kontynuowane było po przerwie w dniu 21.12.2015 roku
2015-12-18 17:30 Informacja w sprawie podziału – Memorandum Informacyjne spółki przejmującej IFERIA S.A.
2015-12-18 17:26 Zawarcie umowy nabycia akcji
2015-12-01 17:15 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 01.12.2015 r., ogłoszenie przerwy do dnia 21.12.2015 r. do godziny 10:00

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm