pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Elektrobudowa SA (ELB)

Pełna nazwa ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PORCELANOWA 12 40-246 KATOWICE
Telefon (0-32) 259-01-00; 259-01-63; 259-01-64
Prezes Janusz Juszczyk
Fax (32) 2052760
WWW www.elbudowa.com.pl
E-mail elbudowa@elbudowa.com.pl
ISIN PLELTBD00017

Komunikaty spółki: Elektrobudowa SA (ELB)

2014-05-26 11:51 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA w dniu 22.05.2014 r.
2014-05-23 13:46 Powołanie osób nadzorujących
2014-05-22 16:03 Informacja o wypłacie dywidendy
2014-05-22 15:42 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA
2014-05-15 17:10 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
2014-04-24 10:51 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA
2014-04-17 14:03 Znaczące zamówienia
2014-04-15 10:48 Prognoza 2014 roku
2014-04-02 14:48 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
2014-03-21 15:18 Udzielenie prokury
2014-03-21 15:14 Odwołanie prokury
2014-03-21 12:57 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2014-03-21 12:52 Deklaracja Zarządu ELEKTROBUDOWY SA dotycząca wypłaty dywidendy
2014-03-21 08:24 Skonsolidowany raport roczny RS 2013
2014-03-21 08:21 R
2014-03-11 09:42 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku
2014-01-29 14:30 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
2013-12-30 14:20 Zawiadomienie o zbyciu akcji przez Aviva OFE
2013-12-02 19:48 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013
2013-12-02 19:41 Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku
2013-12-02 10:01 Prognoza wyników 2013 roku
2013-11-29 10:45 Zmiana terminu powołania Członka Zarządu
2013-11-14 07:53 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013
2013-10-18 15:24 Znaczące umowy kredytowe
2013-10-17 11:04 Powołanie Członka Zarządu
2013-10-17 11:00 Rezygnacja osoby zarządzającej
2013-10-04 13:35 Znacząca umowa
2013-09-27 15:22 Znacząca umowa
2013-09-02 10:01 Prognoza wyników II półrocza 2013 roku
2013-08-30 18:22 PSr

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm