pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Elektrobudowa SA (ELB)

Pełna nazwa ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PORCELANOWA 12 40-246 KATOWICE
Telefon (0-32) 259-01-00; 259-01-63; 259-01-64
Prezes Janusz Juszczyk
Fax (32) 2052760
WWW www.elbudowa.com.pl
E-mail elbudowa@elbudowa.com.pl
ISIN PLELTBD00017

Komunikaty spółki: Elektrobudowa SA (ELB)

2016-03-01 17:12 Szacunki wyników Spółki za 2015 rok
2016-02-25 15:51 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
2016-02-19 11:32 Zawarcie Aneksu do Umowy Współpracy z mBank SA
2016-02-18 16:25 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
2016-02-10 14:47 Informacja o zawartej umowie generalnej z KUKE S.A.
2016-01-25 16:54 Prognoza 2016 roku
2016-01-13 11:04 Terminy przekazywania przez ELEKTROBUDOWĘ SA raportów okresowych w 2016 r.
2015-12-31 11:02 Skład Zarządu Spółki
2015-12-31 09:01 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
2015-12-23 15:09 Podpisanie aneksu do umowy z Bankiem Handlowym
2015-12-18 17:33 Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o opóźnieniu publikacji informacji poufnej
2015-12-10 09:04 Informacja o zawarciu znaczącej umowy – suma umów zawartych z jednym podmiotem
2015-12-09 16:28 Zawarcie Aneksu do umowy z ING Bank Śląski SA
2015-12-07 11:37 Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu
2015-12-02 16:28 Wezwanie do zapłaty kar umownych
2015-11-18 15:45 Zawarcie znaczącej umowy
2015-11-16 08:13 QSr
2015-11-16 08:09 Podwyższenie prognozy wyników finansowych 2015 roku
2015-11-10 14:58 Podpisanie aneksów do umowy kredytowej
2015-11-10 09:05 Odwołanie prokury
2015-09-30 11:45 Zawarcie Aneksu do Umowy współpracy z mBank SA
2015-08-31 17:21 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-07-31 13:22 Rezygnacja osoby zarządzającej
2015-07-01 15:03 Znacząca umowa
2015-06-30 16:11 Znaczące zamówienia
2015-06-25 15:52 Powołanie Wiceprezesa Zarządu ELEKTROBUDOWY SA
2015-05-15 08:24 QSr
2015-05-06 16:14 Podpisanie aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
2015-05-05 11:48 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA w dniu 29.04.2015 r.
2015-05-05 10:07 Zawarcie Aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski SA

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm