pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Elektrobudowa SA (ELB)

Pełna nazwa ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PORCELANOWA 12 40-246 KATOWICE
Telefon (0-32) 259-01-00; 259-01-63; 259-01-64
Prezes Janusz Juszczyk
Fax (32) 2052760
WWW www.elbudowa.com.pl
E-mail elbudowa@elbudowa.com.pl
ISIN PLELTBD00017

Komunikaty spółki: Elektrobudowa SA (ELB)

2005-04-27 16:53 Powołanie osób nadzorujących
2005-04-27 16:52 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA
2005-04-25 09:40 Kandydaci do Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA
2005-04-18 09:21 projekty uchwał na walne zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w dniu 27.04.2005 r.
2005-04-15 09:09 deklaracja dotycząca wypłaty dywidendy
2005-04-15 09:06 Ocena sytuacji Spółki za 2004 rok
2005-04-07 09:31 Rejestracja przez sąd zmian statutu oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego ELEKTROBUDOWA SA
2005-03-24 17:12 Raport ELEKTROBUDOWY SA za 2004 rok - wersja angielska
2005-03-24 17:10 Złożenie oświadczenia o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
2005-03-24 17:06 Raport roczny SA-R 2004
2005-03-21 08:34 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA na 27.04.2005 r.
2005-03-18 09:00 zmiana terminu przekazania raportu rocznego
2005-02-15 16:49 Raport kwartalny SA-Q 4/2004
2005-02-15 16:46 Korekta raportu za IV kwartał 2004 roku
2005-02-11 09:18 Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na NWZ ELEKTROBUDOWA SA w dniu 8.02.2005 r.
2005-02-08 17:47 Prognoza na 2005 rok
2005-02-08 17:32 Uchwały podjęte na NWZ w dniu 8.02.2005 r.
2005-02-04 09:13 Raport kwartalny SA-Q 4/2004
2005-01-19 16:43 projekty uchwał na NWZ ELEKTROBUDOWA SA w dniu 8.02.2005 r.
2005-01-13 16:44 terminy przekazywania raportów okresowych w 2005 roku
2005-01-06 16:49 Znaczące zlecenie
2004-12-29 09:08 zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA
2004-12-15 16:49 przystąpienie do ESPI

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm