pieniadz.pl

Elektrobudowa SA
Zawarcie umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych z TUiR Allianz Polska S.A.

08-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-08
Skrócona nazwa emitenta
ELBUDOWA
Temat
Zawarcie umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych z TUiR Allianz Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki "ELEKTROBUDOWA" SA _"Spółka"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki obustronnie podpisana umowa z TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego.

Na mocy zawartej umowy TUiR Allianz Polska S.A. w okresie do dnia 31 maja 2017 r. będzie wydawać Spółce gwarancje kontraktowe _przetargowe, należytego wykonania umowy, właściwego usunięcia wad i usterek, zwrotu zaliczki_ na rzecz wskazanych podmiotów _Beneficjentów Gwarancji_.

Wysokość limitu odnawialnego na podstawie umowy została ustalona w wysokości 40 mln zł, z podlimitem na pojedynczą gwarancję w wysokości 10 mln zł.

Zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń TUiR Allianz Polska S.A. wynikających z wypłaty z tytułu udzielonych gwarancji są weksle własne in blanco oraz deklaracje wekslowe.

Pozostałe zapisy umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów, a wysokość opłat z tytułu udzielenia gwarancji została ustalona na poziomie rynkowym. Umowa o udzielenie gwarancji kontraktowych nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość wynosząca 10% kapitałów własnych ELEKTROBUDOWA SA.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-18

+ więcej
  • EUR euro 4,4574 +0,13%  +0,60gr
  • USD dolar 3,7585 -0,34%  -1,28gr
  • GBP funt 4,8811 -0,13%  -0,63gr
  • CHF frank 4,1378 -0,08%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm