pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: PKM Duda SA (DUD)

Pełna nazwa GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KŁOBUCKA 25 02-699 WARSZAWA
Telefon (022) 319-94-00
Prezes Dariusz Formela
Fax (65) 5477001
WWW www.gobarto.pl
E-mail duda@pkmduda.pl
ISIN PLDUDA000016

Komunikaty spółki: PKM Duda SA (DUD)

2014-12-23 08:41 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – rezygnacja osób nadzorujących
2014-12-12 21:12 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – ustanowienie hipotek umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA
2014-12-12 15:50 Polski Koncern Mięsny DUDA SA – zawarcie aneksu do umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym – zmiana informacji poufnej
2014-12-11 17:33 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
2014-12-10 13:54 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
2014-12-10 10:34 zawarcie aneksu do umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym – zmiana informacji poufnej – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej
2014-12-09 12:28 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
2014-12-09 10:13 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
2014-12-08 10:53 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji
2014-11-28 20:37 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Zawarcie przez spółki zależne umów kredytowych – informacja poufna, umowa znacząca, poręczenie Emitenta. Aktualizacja informacji poufnej
2014-11-27 10:26 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
2014-11-27 10:22 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2014-11-25 22:30 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – złożenie przez Akcjonariusza wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2014-11-13 00:19 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
2014-11-06 16:03 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – ustanowienie hipotek umownych łącznych tytułem zabezpieczenia do Umów z Raiffeisen Bank Polska SA
2014-10-27 23:16 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – ustanowienie hipotek umownych łącznych tytułem zabezpieczenia do Umów z Raiffeisen Bank Polska SA
2014-10-27 23:14 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Informacja o transakcji zbycia akcji przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego
2014-10-23 18:46 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – uzupełnienie informacji o zawartych umowach kredytowych
2014-10-17 16:34 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – ustanowienie hipotek umownych łącznych tytułem zabezpieczenia do Umów z Raiffeisen Bank Polska SA
2014-10-09 18:23 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – ustanowienie hipotek umownych łącznych tytułem zabezpieczenia do Umów z Raiffeisen Bank Polska SA
2014-09-26 23:03 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – uzupełnienie informacji o zawartych umowach kredytowych
2014-09-26 23:01 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – spełnienie warunków zawieszających umowy znaczącej (umowy kredytowej)
2014-09-25 10:39 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
2014-08-27 00:11 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
2014-08-26 18:00 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Zawarcie umów kredytowych – informacja poufna, umowa znacząca – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej
2014-08-25 15:06 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
2014-08-25 13:18 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zamiar nabycia akcji Emitenta w liczbie stanowiącej nie więcej niż 33% udziału w kapitale zakładowym i reprezentujących nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta – podanie do
2014-08-25 13:16 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
2014-08-25 13:14 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
2014-06-30 22:05 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – wygaśnięcie niewiążącego listu intencyjnego w sprawie określenia kluczowych warunków połączenia kapitałowego Emitenta z inwestorem – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm