pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: PKM Duda SA (DUD)

Pełna nazwa GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KŁOBUCKA 25 02-699 WARSZAWA
Telefon (022) 319-94-00
Prezes Dariusz Formela
Fax (65) 5477001
WWW www.gobarto.pl
E-mail duda@pkmduda.pl
ISIN PLDUDA000016

Komunikaty spółki: PKM Duda SA (DUD)

2015-06-25 20:40 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r. wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami
2015-06-05 21:56 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – stanowisko zarządu Spółki dotyczące Wezwania na akcje
2015-06-03 21:56 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
2015-06-03 21:47 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015
2015-05-25 15:20 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
2015-05-25 15:17 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2015-05-18 16:58 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – umowa o przekazywanie informacji, aktualizacja informacji poufnej
2015-05-14 16:26 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta
2015-05-13 02:04 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
2015-04-22 14:01 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Zawarcie przez spółki zależne aneksów do umów kredytowych, zmiana poręczenia Emitenta – aktualizacja informacji poufnej
2015-03-19 00:40 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – wybór audytora sprawozdań finansowych
2015-03-19 00:37 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – rekomendacja zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014
2015-03-19 00:24 Skonsolidowany raport roczny RS 2014
2015-03-19 00:21 Raport roczny SA-R 2014
2015-03-16 11:10 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA
2015-03-02 16:30 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA
2015-02-09 17:49 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA
2015-02-06 14:34 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA
2015-02-05 10:16 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – powołanie osób zarządzających
2015-02-05 10:14 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – powołanie osoby zarządzającej
2015-02-02 19:38 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA
2015-01-15 08:39 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA
2015-01-13 09:00 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej, aktualizacja informacji poufnej
2015-01-09 21:03 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA
2015-01-09 15:00 Polski Koncern Mięsny DUDA SA – zawarcie aneksu do umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym – zmiana informacji poufnej
2015-01-09 09:21 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – zakres oraz terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r.
2014-12-23 22:18 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – powołanie osób nadzorujących
2014-12-23 22:14 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – odwołanie osób nadzorujących
2014-12-23 22:13 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 grudnia 2014 r.
2014-12-23 22:09 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 grudnia 2014 r. wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm