pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: PKM Duda SA (DUD)

Pełna nazwa GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KŁOBUCKA 25 02-699 WARSZAWA
Telefon (022) 319-94-00
Prezes Dariusz Formela
Fax (65) 5477001
WWW www.gobarto.pl
E-mail duda@pkmduda.pl
ISIN PLDUDA000016

Komunikaty spółki: PKM Duda SA (DUD)

2015-12-11 21:32 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zawarcie przez spółkę zależną umowy z podmiotem powiązanym z Emitentem – aktualizacja informacji poufnej
2015-12-01 18:19 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
2015-12-01 18:14 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2015-11-24 17:32 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – uzupełnienie informacji o zawartej przez Spółkę umowie kredytowej
2015-11-17 16:43 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym – aktualizacja informacji poufnej
2015-11-05 00:22 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-10-13 08:55 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej, poręczenie Emitenta – aktualizacja informacji poufnej, poręczenie Emitenta
2015-09-02 19:28 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – spełnienie się warunków dotyczących zawartej przez Emitenta znaczącej umowy warunkowej
2015-09-02 19:24 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.: nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – informacja poufna, umowa znacząca
2015-09-02 19:22 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.: planowane nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – informacja poufna – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej
2015-09-02 19:20 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Zawarcie umowy kredytowej – informacja poufna, umowa znacząca – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej
2015-08-31 07:15 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-08-24 16:16 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – spełnienie kryterium umowy znaczącej
2015-08-24 12:32 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półroczny za I półrocze 2015 r.
2015-07-28 00:02 SA-R
2015-07-27 23:41 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – korekta raportu rocznego za 2014 r. –korekta raportu bieżącego 36/2015
2015-07-27 23:23 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015
2015-07-23 22:40 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – przyjęcie przez Emitenta strategii działania na lata 2015-2019 – informacja poufna
2015-07-22 19:30 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Informacja o transakcji nabycia akcji przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą
2015-07-13 22:49 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Informacja o transakcji sprzedaży akcji przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą w skład organu nadzorującego
2015-07-13 22:45 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Informacja o transakcji sprzedaży akcji przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą w skład organu nadzorującego
2015-07-13 22:41 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Informacja o transakcji sprzedaży akcji przez osobę wchodzącą w skład organu nadzorującego
2015-07-13 22:37 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Informacja o transakcji nabycia akcji przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą
2015-07-13 22:31 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Informacja o transakcji nabycia akcji przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą
2015-07-13 22:26 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Informacja o transakcji nabycia akcji przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą
2015-07-13 22:23 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Informacja o transakcji nabycia akcji przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą
2015-07-13 22:19 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji
2015-07-08 15:42 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – ziszczenie się warunku wskazanego w Wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta, aktualizacja informacji poufnej
2015-06-25 21:10 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – powołanie osób nadzorujących, rezygnacja z ubiegania o wybór do RN kolejnej kadencji
2015-06-25 20:58 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm