pieniadz.pl

PKM Duda SA
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015

24-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-24
Skrócona nazwa emitenta
DUDA
Temat
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 3/2016 z dnia 18 marca 2016 roku, Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. _dalej: Spółka_ informuje, iż uchwałą nr 8/24/05/2016 z dnia 24 maja 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki w przedmiocie przekazania zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015 w całości na kapitał zapasowy.
Jednocześnie Zarząd podaje, iż ostateczna decyzja dotycząca przeznaczenia zysku leży w kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _art. 395 § 2 pkt 2 Ksh_.Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 133_

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm