pieniadz.pl

PKM Duda SA
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – zakres oraz terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.

15-01-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-15
Skrócona nazwa emitenta
DUDA
Temat
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – zakres oraz terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 j.t.) (dalej: Rozporządzenie), Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:
I. oświadcza zamiar
a. przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych, zawierających informacje określone w § 87 ust. 1-3, ust. 4 zdanie pierwsze oraz ust. 8 i 9 Rozporządzenia (podstawa prawna: § 83 ust. 1 Rozporządzenia),
b. przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego, zawierającego informacje wymienione w § 83 ust. 3 Rozporządzenia (podstawa prawna: § 83 ust. 3 Rozporządzenia)
II. informuje, iż nie będzie publikował:
a. jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r. (podstawa prawna: § 101 ust. 2 Rozporządzenia)
b. jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2015 r. (podstawa prawna: § 102 ust. 1 Rozporządzenia)
III. podaje terminy publikacji raportów okresowych:
a. Raport roczny za rok obrotowy 2015 – w terminie 18 marca 2016 r.
b. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2015 – w terminie 18 marca 2016 r.
c. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r. – w terminie 12 maja 2016 r.
d. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r. – w terminie 25 sierpnia 2016 r.
e. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r. – w terminie 8 listopada 2016 r.
(podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia)

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm