pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Drop SA (DRP)

Pełna nazwa DROP SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. SYTA 114Z/1 02-987 WARSZAWA
Telefon (022) 885-14-21
Prezes Zbigniew Chwedoruk
Fax (022) 885-14-03
WWW www.drop-sa.pl
E-mail drop@drop-sa.pl
ISIN PLDROP000011

Komunikaty spółki: Drop SA (DRP)

2016-11-04 15:51 Umowy pożyczki ze spółkami zależnymi
2016-10-31 09:49 Decyzja Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów w zakresie podatku VAT za styczeń, luty, marzec 2011 roku
2016-10-21 15:41 Umowa pożyczki ze spółką zależną
2016-09-28 16:11 Uchwała NWZA DROP S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
2016-09-28 16:05 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 28 września 2016 r.
2016-09-28 15:56 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 września 2016 r.
2016-08-31 11:52 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. – treść uchwał
2016-08-31 11:41 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.
2016-08-26 16:49 Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 1
2016-08-26 15:47 Wybór biegłego rewidenta do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
2016-08-22 09:06 Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego
2016-06-27 15:40 Wcześniejszy wykup obligacji serii B
2016-06-22 14:06 Wybór osób zarządzających DROP S.A.
2016-06-21 15:47 Informacja o osobach nadzorujących DROP S.A.
2016-06-21 15:41 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 21 czerwca 2016 r.
2016-06-21 15:34 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2016 r.
2016-05-18 14:53 Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. – treść uchwał
2016-05-18 14:30 Zwołanie Zwyczajnego Walne Zgromadzenie DROP S.A
2016-05-18 14:24 Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2015 rok
2016-05-18 14:12 Rekomendacja Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2015 rok
2016-05-13 09:36 Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS 1/2016
2016-04-18 09:28 Umorzenie akcji własnych Spółki w KDPW
2016-03-18 17:37 Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2015
2016-03-18 17:20 Raport roczny SA-R 2015
2016-03-18 16:44 Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2015
2016-03-18 16:21 Raport roczny SA-R 2015
2016-02-24 17:16 Wybór biegłego rewidenta do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
2016-01-14 11:44 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
2016-01-07 15:48 Umowa pożyczki ze spółką zależną
2015-12-16 14:12 Przyjęcie Programu nabycia akcji własnych spółki DROP S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm