pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Drewex SA (DRE)

Pełna nazwa DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. DOMANIEWSKA 17/19/LOK. 133 02-672 WARSZAWA
Telefon
Prezes Paweł Paluchowski
Fax
WWW www.drewex.com
E-mail poczta@drewex.com
ISIN PLDREWX00012

Komunikaty spółki: Drewex SA (DRE)

2016-10-24 13:34 Raport półroczny SA-P 2016
2016-10-24 13:32 Uzupełnienie sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2016 roku o stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej odnośnie odmowy wydania przez biegłego rewidenta raportu z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego
2016-09-30 21:04 Raport półroczny SA-P 2016
2016-09-27 19:01 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 roku
2016-09-27 18:51 Powołanie Członków Rady Nadzorczej
2016-09-27 18:22 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki zwołanym na dzień 27 września 2016 roku.
2016-09-27 18:08 Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 27 września 2016 roku
2016-08-29 16:24 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2016-08-25 20:55 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
2016-07-06 21:05 Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej
2016-06-14 19:20 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki zwołanym na dzień 14 czerwca 2016 roku
2016-06-14 19:04 Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 14 czerwca 2016 roku
2016-06-10 17:11 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2016-06-06 20:33 SA-Q
2016-06-01 16:00 Zawieszenie obrotu akcjami.
2016-05-30 20:21 Aktualizacja informacji po zmianie terminu publikacji raportu okresowego
2016-05-17 18:20 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2016-05-17 13:14 Zawieszenie obrotu akcjami
2016-05-13 17:13 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
2016-03-21 18:01 Raport roczny SA-R 2015
2016-03-18 18:29 Informacja dotycząca odpisów aktualizacyjnych i rezerw, które zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2015 rok
2016-01-26 12:32 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
2015-12-09 21:52 Dokonanie wpisu w KRS podwyższenia kapitału zakładowego o akcje serii I.
2015-11-16 18:17 SA-Q
2015-11-09 07:47 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
2015-11-09 07:43 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki w dniu 5 listopada 2015 roku.
2015-11-06 15:28 Powołanie Członków Rady Nadzorczej
2015-11-06 10:33 Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 5 listopada 2015 roku
2015-10-15 20:42 Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji
2015-10-14 21:20 Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I objętych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm