pieniadz.pl

Dom Development SA
Niespełnienie warunków umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości – opóźniona informacja poufna

28-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-28
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Niespełnienie warunków umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości – opóźniona informacja poufna
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej "Spółka"_ informuje, że w dniu 27 stycznia 2016 r. Spółka zawarła warunkową umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości _dalej "Umowa Przedwstępna"_ położonych w Warszawie za łączną cenę 99.000.000 PLN _słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów złotych_ netto powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT.
Informacja o podpisaniu Umowy Przedwstępnej sprzedaży została uznana przez Zarząd Spółki za informację poufną zgodnie z definicją zawartą w art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. 2014 r., poz. 94, z późn. zm._ jak również w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej "MAR"_ ze względu na potencjalny istotny wpływ realizacji projektów mieszkaniowych na przedmiotowych działkach na przyszłe wyniki finansowe Spółki.
Mając na uwadze, iż niezwłoczne przekazanie do publicznej wiadomości informacji o zawarciu Umowy Przedwstępnej mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki, Zarząd zadecydował o opóźnieniu publikacji przedmiotowej informacji poufnej.
W związku z niespełnieniem się warunków zawartych w Umowie Przedwstępnej, Spółka w dniu 28 października 2016 roku odstąpiła od Umowy Przedwstępnej.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-08-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4139 +0,09%  +0,38gr
  • USD dolar 3,7302 +0,17%  +0,62gr
  • GBP funt 4,8878 -0,27%  -1,31gr
  • CHF frank 4,0856 -0,34%  -1,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm