pieniadz.pl

DGA SA
Podpisanie umowy znaczącej na realizację projektu pt. „Ja też mogę być przedsiębiorcą”

22-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-22
Skrócona nazwa emitenta
DGA
Temat
Podpisanie umowy znaczącej na realizację projektu pt. "Ja też mogę być przedsiębiorcą"
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r. Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 22 września 2016 r. podpisana została umowa z Województwem Dolnośląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie projektu pt. "Ja też mogę być przedsiębiorcą".

Łączna wartość umowy _wydatków kwalifikowalnych_ opiewa na kwotę 4.308.477,43 zł, w tym wartość dofinansowania w kwocie 4.179.010,23 zł i wkład własny w kwocie 129.467,20. zł.

Umowa będzie realizowana na terenie województwa dolnośląskiego _10 powiatów charakteryzujących się jednym z najwyższych wskaźników bezrobocia_ do 30 września 2018 r. Partnerem w projekcie jest Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego, który zgodnie z umową partnerską podpisaną z DGA S.A. na realizację zadań otrzyma kwotę dofinansowania w wysokości nie większej niż 2.282.156,42 zł.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie szans na zatrudnienie oraz zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród osób po 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy _tj., kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby po 50 roku życia_. Kompleksowe wsparcie w ramach projektu obejmie doradztwo zawodowe, diagnozę kompetencji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, szkolenia ABC przedsiębiorczości, bezzwrotne wsparcie finansowe w formie dotacji, wsparcie pomostowe: finansowe i doradczo-szkoleniowe.
W efekcie działań projektu do końca września 2018 r. ma powstać 65 nowych mikroprzedsiębiorstw.

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy stanowi weksel własny in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wekslową. Umowa nie zawiera zapisów odnośnie kar umownych. W umowie zawarto natomiast standardowe zapisy w tego typu umowach mówiące, że w przypadku wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanie dofinansowania z naruszeniem odpowiednich procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, Instytucja Zarządzająca może wezwać DGA S.A. do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Pozostałe zapisy umowy są standardowe i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Umowa dla DGA S.A. jest istotna ze względu na jej wartość.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-08-14

+ więcej
  • EUR euro 4,3988 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,7227 +0,14%  +0,51gr
  • GBP funt 4,8692 +0,08%  +0,40gr
  • CHF frank 4,0906 +0,05%  +0,19gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm