pieniadz.pl

DGA SA
Podpisanie umowy znaczącej na realizację projektu pt. „Wspieramy samozatrudnienie w Wielkopolsce”

06-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-06
Skrócona nazwa emitenta
DGA
Temat
Podpisanie umowy znaczącej na realizację projektu pt. "Wspieramy samozatrudnienie w Wielkopolsce"
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu w dniu 5 września 2016 r. przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu umowy o dofinansowanie projektu pt. "Wspieramy samozatrudnienie w Wielkopolsce".

Łączna wartość umowy _wydatków kwalifikowalnych_ opiewa na kwotę 4.813.716,00 zł, w tym wartość dofinansowania w kwocie 4.573.030,20 zł i wkład własny w kwocie 240.685,80 zł.

Umowa będzie realizowana do 30 kwietnia 2018 r.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie szans 110 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia na wielkopolskim rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i samozatrudnienie. Kompleksowe wsparcie w ramach projektu obejmie doradztwo zawodowe i psychologiczne, diagnozę kompetencji osobowych, szkolenia ABC przedsiębiorczości i przygotowanie osób do prowadzenia działalności gospodarczej, bezzwrotne wsparcie finansowe w formie dotacji w wysokości średnio 21 000 zł, wsparcie pomostowe do 12 miesięcy: finansowe i doradczo-szkoleniowe.
W efekcie działań projektu w województwie wielkopolskim powstanie 88 nowych mikroprzedsiębiorstw do końca kwietnia 2018 roku.

Zabezpieczenie umowy stanowi weksel własny in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wekslową.
Umowa nie zawiera zapisów odnośnie kar umownych. W umowie zawarto natomiast standardowe zapisy w tego typu umowach mówiące, że w przypadku wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanie dofinansowania z naruszeniem odpowiednich procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, Instytucja Zarządzająca może wezwać DGA S.A. do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Pozostałe zapisy umowy są standardowe i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Umowa dla DGA S.A. jest istotna ze względu na jej wartość.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-08-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4139 +0,09%  +0,38gr
  • USD dolar 3,7302 +0,17%  +0,62gr
  • GBP funt 4,8878 -0,27%  -1,31gr
  • CHF frank 4,0856 -0,34%  -1,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm