pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Complex SA (CMX)

Pełna nazwa REDWOOD HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PAPIERNICZA 7 92-312 ŁÓDŹ
Telefon (042) 677-77-77
Prezes Michał Tomasz Nowacki
Fax (042) 677-78-41
WWW www.complexmetal.com
E-mail sekretariat@cx.pl
ISIN PLCMPLX00014

Komunikaty spółki: Complex SA (CMX)

2014-06-02 13:19 Przedłużenie umowy kredytowej z BZ WBK S.A.
2014-05-29 09:48 Rejestracja zmiany nazwy na REDWOOD Holding S.A.
2014-05-15 22:58 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
2014-05-13 15:53 Uchwała Rady Nadzorczej przyjmująca tekst jednolity Statutu Spółki
2014-05-13 11:15 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COMPLEX S.A.
2014-05-12 17:36 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMPLEX S.A.
2014-05-12 17:36 Skonsolidowany raport roczny RS 2013
2014-05-12 17:02 Korekta skonsolidowanego raportu rocznego GK COMPLEX za 2013 rok
2014-04-16 14:28 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ COMPLEX S.A. oraz projekty uchwał
2014-03-21 21:47 Skonsolidowany raport roczny RS 2013
2014-03-21 21:45 Raport roczny R 2013
2014-02-28 11:27 Zawarcie przez podmiot zależny aneksu do umowy z mBank S.A.
2014-01-31 12:59 Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zarządzającą
2014-01-21 12:27 Odwołanie Członka Zarządu Spółki
2014-01-16 11:33 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
2013-11-14 19:37 QSr
2013-10-31 16:59 Zawarcie aneksów do umów z BRE Bank S.A.
2013-08-30 20:24 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
2013-07-26 15:52 Powołanie Członków Zarządu
2013-06-21 15:04 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2013-06-07 18:32 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
2013-06-04 16:21 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COMPLEX S.A., które odbyło się 4 czerwca 2013 roku.
2013-06-04 15:55 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
2013-06-04 14:10 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMPLEX S.A.
2013-06-03 09:13 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2013-05-24 16:24 Przedłużenie umowy kredytowej z BZ WBK S.A.
2013-05-15 22:24 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
2013-05-10 15:39 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
2013-05-08 11:04 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ COMPLEX S.A. oraz projekty uchwał
2013-04-12 18:02 Ustanowienie zastawów na rzecz ING Bank Śląski S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm