pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: CAM Media SA (CAM)

Pełna nazwa LARQ SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. TAMKA 16/U4 00-349 WARSZAWA
Telefon (022) 828-08-85
Prezes Krzysztof Przybyłowski
Fax (022) 828-08-86
WWW www.larq.pl
E-mail biuro@larq.pl
ISIN PLCAMMD00032

Komunikaty spółki: CAM Media SA (CAM)

2013-07-03 16:04 Powołanie osób zarządzających
2013-07-03 10:26 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2013-05-29 12:57 Nabycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu
2013-05-29 12:40 Nabycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu
2013-05-29 12:04 Nabycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu
2013-05-28 15:36 Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą
2013-05-27 16:48 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
2013-05-24 18:51 Nabycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej
2013-05-22 10:44 Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą
2013-05-15 19:49 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
2013-05-15 13:39 Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą
2013-05-09 10:36 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
2013-04-26 10:17 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CAM Media S.A. w dniu 25 kwietnia 2013 roku
2013-04-26 10:06 Informacje na temat dywidendy
2013-04-26 09:40 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CAM Media S.A.
2013-04-24 16:31 Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą
2013-04-18 14:54 Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą
2013-04-17 17:42 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
2013-04-05 14:51 Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą
2013-04-02 15:46 Nowa polityka dywidendowa
2013-03-29 14:26 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CAM Media S.A. zwołane na dzień 25 kwietnia 2013 r.
2013-03-29 14:17 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media S.A.
2013-03-29 11:16 Opinia Rady Nadzorczej CAM Media S.A. dotycząca dywidendy
2013-03-28 11:28 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
2013-03-26 15:59 Wykaz informacji poufnych, bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości przez CAM Media S.A. w 2012 roku.
2013-03-21 22:27 Skonsolidowany raport roczny RS 2012
2013-03-21 22:04 Raport roczny R 2012
2013-03-21 18:52 Oddalenie skargi przez WSA w Warszawie
2013-02-27 14:50 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
2013-02-27 12:43 Termin rozprawy przed WSA w Warszawie

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm