pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: CAM Media SA (CAM)

Pełna nazwa LARQ SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. TAMKA 16/U4 00-349 WARSZAWA
Telefon (022) 828-08-85
Prezes Krzysztof Przybyłowski
Fax (022) 828-08-86
WWW www.larq.pl
E-mail biuro@larq.pl
ISIN PLCAMMD00032

Komunikaty spółki: CAM Media SA (CAM)

2014-06-30 17:16 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CAM Media S.A. w dniu 25 czerwca 2014 roku
2014-06-25 13:55 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CAM Media S.A.
2014-06-11 11:17 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2014-06-03 16:04 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
2014-05-30 14:29 Zamierzona zmiana Statutu Emitenta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2014 roku
2014-05-30 14:12 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CAM Media S.A. zwołane na dzień 25 czerwca 2014 r.
2014-05-30 13:51 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media S.A.
2014-05-29 11:59 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
2014-05-15 18:24 QSr
2014-03-31 16:15 Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości przez jednostkę zależną
2014-03-28 13:48 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
2014-03-26 12:34 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
2014-03-24 15:40 Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy
2014-03-21 23:58 Skonsolidowany raport roczny RS 2013
2014-03-21 23:56 R
2014-02-25 10:32 Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy
2014-02-13 19:12 Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy
2014-02-13 19:02 Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy
2014-02-13 18:51 Udzielenie przez Emitenta poręczenia kredytu
2014-02-13 18:39 Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy
2014-01-28 11:22 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
2013-12-19 14:41 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
2013-11-28 17:33 Nabycie akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej
2013-11-28 17:15 Zbycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej
2013-11-14 19:04 QSr
2013-09-20 12:50 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
2013-09-06 10:42 Wybór oferty CAM Media S.A.
2013-08-30 18:06 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
2013-08-26 16:54 Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2013 roku.
2013-07-04 15:18 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm