pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: CAM Media SA (CAM)

Pełna nazwa LARQ SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. TAMKA 16/U4 00-349 WARSZAWA
Telefon (022) 828-08-85
Prezes Krzysztof Przybyłowski
Fax (022) 828-08-86
WWW www.larq.pl
E-mail biuro@larq.pl
ISIN PLCAMMD00032

Komunikaty spółki: CAM Media SA (CAM)

2015-04-27 16:22 Nabycie akcji Emitenta przez osobę nadzorującą
2015-04-14 11:27 Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy
2015-04-01 17:34 Powołanie osób zarządzających
2015-04-01 17:10 Rezygnacja osób zarządzających
2015-03-20 23:27 RS
2015-03-20 23:16 R
2015-03-18 15:37 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CAM Media S.A. w dniu 11 marca 2015 roku
2015-03-18 15:21 Zawarcie znaczącej umowy
2015-03-13 12:58 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
2015-03-12 15:54 Powołanie osób nadzorujących
2015-03-12 15:26 Odwołanie osób nadzorujących
2015-03-12 15:12 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 marca 2015 roku
2015-03-09 16:00 Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy
2015-03-06 18:49 Emisja obligacji przez spółkę zależną
2015-02-17 17:56 Zawarcie znaczącej umowy
2015-02-13 14:52 Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 11 marca 2015 roku
2015-02-13 14:45 Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2015-01-19 10:36 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-09 15:56 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
2014-12-17 15:41 Rezygnacja osób nadzorujących
2014-12-11 13:37 Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta
2014-11-28 15:30 Rozpoczęcie procesu porządkowania struktury produktowej w Grupie Kapitałowej
2014-11-14 17:44 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
2014-10-10 11:18 Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta
2014-10-08 13:42 Nowy tekst jednolity Statutu CAM Media S.A.
2014-08-29 19:54 PSr
2014-08-29 18:16 Korekta zawartego w raporcie rocznym skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok
2014-08-12 17:58 Emisja obligacji przez spółkę zależną
2014-08-08 17:45 Zmiana statutu CAM Media S.A.
2014-07-02 10:54 Prognoza wyników finansowych przygotowana przez spółkę zależną

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm