pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: CAM Media SA (CAM)

Pełna nazwa LARQ SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. TAMKA 16/U4 00-349 WARSZAWA
Telefon (022) 828-08-85
Prezes Krzysztof Przybyłowski
Fax (022) 828-08-86
WWW www.larq.pl
E-mail biuro@larq.pl
ISIN PLCAMMD00032

Komunikaty spółki: CAM Media SA (CAM)

2008-06-12 21:24 Podsumowanie kosztów emisji akcji CAM Media S.A.
2008-06-12 21:19 Raport roczny SA-R 2007
2008-06-11 18:01 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media SA z siedzibą w Warszawie.
2008-06-02 17:03 Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. akcji serii E.
2008-05-30 17:02 Wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki CAM Media S.A. oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i E spółki CAM Med
2008-05-26 17:01 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA CAM Media S.A.
2008-05-26 16:53 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego
2008-05-23 16:56 Nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
2008-05-23 09:09 Raport kwartalny SA-Q 1/2008
2008-05-15 08:36 Zawarcie znaczącej umowy
2008-05-13 16:58 Nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
2008-05-12 17:48 Nabycie znacznego pakietu akcji CAM Media S.A.
2008-05-12 16:56 Zakończenie subskrypcji akcji CAM Media S.A.
2008-05-09 17:00 Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. akcji serii A i B.
2008-05-06 18:34 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i E oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E CAM Media S.A.
2008-05-05 12:19 Terminy publikacji raportów okresowych w 2008 roku
2008-05-02 10:19 Raport kwartalny SA-Q 1/2008
2008-04-30 17:07 Złożenie wniosków do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2008-04-30 15:22 Przydział akcji CAM Media S.A.
2008-04-22 16:50 Ustalenie ceny emisyjnej akcji
2008-04-18 15:15 Informacja o przystąpieniu do systemu ESPI

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm