pieniadz.pl

CAM Media SA
Korekta raportu okresowego, opublikowanego w dniu 31 sierpnia 2015 roku

01-09-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-01
Skrócona nazwa emitenta
CAM MEDIA S.A.
Temat
Korekta raportu okresowego, opublikowanego w dniu 31 sierpnia 2015 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CAM Media S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 133), informuje, iż opublikowany w dniu wczorajszym "Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku" wymaga korekty.
W wyniku pomyłki do raportu okresowego nie został dołączony "Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015" oraz "Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CAM Media w Warszawie za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015."
W związku z powyższym Zarząd CAM Media S.A w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości "Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015" oraz "Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CAM Media w Warszawie za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015."
W dniu dzisiejszym Emitent opublikuje skorygowany "Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm