pieniadz.pl

CAM Media SA
Powołanie osoby nadzorującej.

01-09-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
CAM MEDIA S.A.
Temat
Powołanie osoby nadzorującej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CAM Media S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 133), informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CAM Media S.A. w dniu 31 sierpnia 2015 roku podjęło uchwałę nr 21/15, na mocy której powołało Pana Adama Kalkusińskiego do Rady Nadzorczej Spółki III kadencji.
Szczegółowe informacje na temat powołanego członka Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5562 -0,01%  -0,05gr
  • USD dolar 3,7885 -0,17%  -0,65gr
  • GBP funt 5,2655 -0,39%  -2,07gr
  • CHF frank 4,1354 +0,07%  +0,29gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm