pieniadz.pl

CAM Media SA
Nowy tekst jednolity Statutu CAM Media S.A.

03-08-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
CAM MEDIA S.A.
Temat
Nowy tekst jednolity Statutu CAM Media S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CAM Media S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 133) przekazuje do publicznej wiadomości projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki, który ma zostać uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2015 roku.
Wyliczenie nowych i zmienionych postanowień Statutu Spółki:
zmianie uległ dotychczasowy tytuł oraz dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 i § 4 ust. 1 Statutu Spółki, dodany został nowy § 5 ust. 4 Statutu Spółki.
Treść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm