pieniadz.pl

CAM Media SA
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CAM Media S.A. w dniu 24 czerwca 2015 roku

26-06-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-26
Skrócona nazwa emitenta
CAM MEDIA S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CAM Media S.A. w dniu 24 czerwca 2015 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Stosownie do dyspozycji Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1382) Zarząd CAM Media S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2015 roku z określeniem liczby głosów przysługujących z posiadanych akcji i ze wskazaniem ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów oraz w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

CAM WEST s.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu: 3.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C CAM Media S.A., które dają prawo do 6.000.000 głosów, co stanowi 58,34% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu CAM Media S.A. Głosy przysługujące CAM WEST s.a r.l. stanowiły 100% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CAM Media S.A. w dniu 24 czerwca 2015 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm