pieniadz.pl

CAM Media SA
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

27-05-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-27
Skrócona nazwa emitenta
CAM MEDIA S.A.
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 w związku z § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 roku poz. 133) Zarząd CAM Media S.A. informuje, że w dniu 26 maja 2015 roku Rada Nadzorcza CAM Media S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa), wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 477, do przeprowadzenia badań i przeglądów sprawozdań finansowych CAM Media S.A. za okresy przypadające w roku finansowym 2015.
CAM Media S.A. nie korzystała do tej pory z usług PKF Consult Sp. z o.o.
Wybór biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą CAM Media S.A. nastąpił zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami zawodowymi.
Uchwała Rady Nadzorczej CAM Media S.A. nie wskazuje okresu, na jaki ma zostać zawarta umowa o świadczenie usług z PKF Consult Sp. z o.o.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm