pieniadz.pl

CAM Media SA
Zbycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu

26-05-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-26
Skrócona nazwa emitenta
CAM MEDIA S.A.
Temat
Zbycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd CAM Media S.A. informuje, że w dniu 25 maja 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Krzysztofa Przybyłowskiego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu CAM Media S.A. o transakcjach zbycia akcji CAM Media S.A. przez osobę blisko z nim związaną.
Zawiadomienie zostało sporządzone w Warszawie w dniu 25 maja 2015 roku.
Z przekazanego zawiadomienia wynika, że osoba blisko związana z Panem Krzysztofem Przybyłowskim zbyła w dniach 21 i 22 maja 2015 roku 10.551 (słownie: dziesięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela CAM Media S.A. w siedmiu transakcjach po średniej cenie 5,87 zł za jedną akcję.
Wartość wszystkich transakcji wyniosła 61.934,37 zł. Wszystkie transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jako transakcje sesyjne zwykłe.
Zbywca akcji jest związany z Panem Krzysztofem Przybyłowskim w ten sposób, że Pan Krzysztof Przybyłowski jest jego wspólnikiem i czerpie zyski z jego działalności.
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych transakcji zawiera tabela poniżej:
Lp. Data Wolumen transakcji Rodzaj transakcji Cena za jedną akcję (zł) Wartość transakcji (zł)
1. 21.05.2015 3.400 sprzedaż 5,87 19.958,00
2. 21.05.2015 2.000 sprzedaż 5,87 11.740,00
3. 21.05.2015 1.000 sprzedaż 5,87 5.870,00
4. 21.05.2015 1.000 sprzedaż 5,87 5.870,00
5. 21.05.2015 650 sprzedaż 5,87 3.815,50
6. 21.05.2015 1 sprzedaż 5,87 5,87
7. 22.05.2015 2.500 sprzedaż 5,87 14.675,00
Osoba blisko związana nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości informacji, określonych § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. nr 229, poz.1950).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm