pieniadz.pl

CAM Media SA
Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą

26-05-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-26
Skrócona nazwa emitenta
CAM MEDIA S.A.
Temat
Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd CAM Media S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 25 maja 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Mikołaja Chruszczewskiego, pełniącego funkcję Członka Zarządu CAM Media S.A. o transakcjach nabycia przez niego akcji CAM Media S.A.
Zawiadomienie zostało sporządzone w Warszawie w dniu 25 maja 2015 roku.
Z treści przekazanego zawiadomienia wynika, że Pan Mikołaj Chruszczewski nabył w dniach 18.05.2015 r., 21.05.2015 r. i 22.05.2015 r. 16.595 (słownie: szesnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela CAM Media S.A. w trzynastu transakcjach po średniej cenie zakupu 5,87 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 97.357,04 zł. Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako transakcje zwykłe sesyjne.
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych transakcji zawiera tabela poniżej:
Lp. Data Wolumen transakcji Rodzaj transakcji Cena za jedną akcję (zł) Wartość transakcji (zł)
1. 22.05.2015 1.000 kupno 5,87 5.870,00
2. 21.05.2015 650 kupno 5,87 3.815,50
3. 21.05.2015 1.000 kupno 5,87 5.870,00
4. 21.05.2015 1.000 kupno 5,87 5.870,00
5. 21.05.2015 2.000 kupno 5,87 11.740,00
6. 21.05.2015 3.400 kupno 5,87 19.958,00
7. 21.05.2015 1.930 kupno 5,87 11.329,10
8. 21.05.2015 1.300 kupno 5,84 7.592,00
9. 21.05.2015 1.315 kupno 5,80 7.627,00
10. 18.05.2015 544 kupno 5,89 3.204,16
11. 18.05.2015 456 kupno 5,88 2.681,28
12. 18.05.2015 708 kupno 5,90 4.177,20
13. 18.05.2015 1.292 kupno 5,90 7.622,80

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm