pieniadz.pl

Calatrava Capital SA
Zbycie akcji własnych

18-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-18
Skrócona nazwa emitenta
CALATRAVA CAPITAL SA
Temat
Zbycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 17 października 2016 roku Spółka uzyskała informację o sprzedaży 9.284 akcji własnych Spółki zajętych w ramach egzekucji, o wartości nominalnej 9.824 PLN _"Akcje"_. Średnia cena sprzedaży wyniosła 1,23 PLN za jedną akcję. Akcje stanowią 0,06% kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Przedmiotowe akcje, zostały nabyte na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych celem umorzenia z późniejszymi zmianami, następnie Walne Zgromadzenie uchwałą nr 18 z dnia 17 czerwca 2013 roku, zmieniło przeznaczenie skupionych akcji zezwalając na ich dalszą odsprzedaż.

Obecnie CALATRAVA CAPITAL S.A. nie posiada akcji własnych.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-08-18

+ więcej
  • EUR euro 4,7244 +0,69%  +3,23gr
  • USD dolar 4,6468 +0,76%  +3,49gr
  • GBP funt 5,5983 +0,30%  +1,65gr
  • CHF frank 4,8733 +0,48%  +2,33gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm