pieniadz.pl

BZ WBK SA
Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych

25-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-25
Skrócona nazwa emitenta
BZWBK
Temat
Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:


Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. _"Bank"_ informuje, że w dniu 25 października 2016 r. otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego zalecenie utrzymania przez Bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 0,62 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 573/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie _UE_ nr 648/2012 _Dz. Urz .UE Nr L 176 z dnia 27 czerwca 2013 r., s. 1 z późn. zm. – dalej "rozporządzenie nr 575/2013_, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I _co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,47 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 575/2013_ oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I _co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,35 p.p. ponad wartość kapitału podstawowego Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 575/2013_.Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Bank spełnia wymagania Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-09-27

+ więcej
  • EUR euro 4,7616 +0,11%  +0,50gr
  • USD dolar 4,9476 +0,74%  +3,63gr
  • GBP funt 5,3465 +1,22%  +6,43gr
  • CHF frank 5,0135 +0,58%  +2,89gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm