pieniadz.pl

ZO Bytom SA
Zawarcie aneksu do Umowy zastawu rejestrowego przez spółkę zależną.

19-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-19
Skrócona nazwa emitenta
BYTOM
Temat
Zawarcie aneksu do Umowy zastawu rejestrowego przez spółkę zależną.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej "Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2016, informuje, iż w dniu 19 lipca 2016 r. otrzymał potwierdzenie od ING Banku Śląskiego S.A. o zawarciu w dniu 15 lipca 2016 r. aneksu do Umowy zastawu rejestrowego na prawie ochronnym na znak towarowy zawartej pierwotnie pomiędzy ING Bank Śląski S.A. _jako zastawnikiem_ a Bytom S.A. _jako zastawcą_ z dnia 24.02.2010 r. _obecnie zastawcą jest BTM 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie _spółka zależna Bytom S.A.__, ustanawiającym zastaw rejestrowy _do najwyższej sumy zabezpieczenia 42.900.000 zł_ na prawie ochronnym na znak towarowy "BYTOM" zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, chroniony Świadectwem Ochronnym wydanym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej o numerze praw wyłącznych: 142747 _znak towarowy słowno-graficzny_, jako zabezpieczenie Umowy Wieloproduktowej zawartej pomiędzy BYTOM S.A. a ING Bank Śląski S.A., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2016.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR _Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-23

+ więcej
  • EUR euro 4,6817 -0,15%  -0,71gr
  • USD dolar 4,3011 -1,05%  -4,56gr
  • GBP funt 5,2966 -0,78%  -4,19gr
  • CHF frank 4,6970 -0,39%  -1,84gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm