pieniadz.pl

ZO Bytom SA
Przydzielenie akcji uczestnikom Programu Motywacyjnego

05-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-05
Skrócona nazwa emitenta
BYTOM
Temat
Przydzielenie akcji uczestnikom Programu Motywacyjnego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej "Spółka"_, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2_ ustawy o ofercie publicznej w zw. z § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych, informuje, że posiadacze imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 stycznia 2014 roku, uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii O, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 stycznia 2014 roku dot. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w dniu 30 czerwca 2016 roku złożyli oświadczenia o objęciu akcji, w związku z czym w dniu o 4 lipca 2016 roku Zarząd Spółki przydzielił 275.513 akcji zwykłych na okaziciela serii O. Jednocześnie Zarząd informuje, że akcje serii O będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.

Poniżej Zarząd podaje szczegółowe informację dotyczące oferty prywatnej akcji serii O:

1_ Data rozpoczęcia oferty: 30 czerwiec 2016 r.; data zakończenia oferty: 30 czerwiec 2016 r.;
2_ Data złożenia oświadczeń o objęciu Akcji, o których mowa w art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych: 30 czerwiec 2016 r.;
3_ Liczba papierów wartościowych objętych ofertą _sprzedażą_: 732.163;
4_ Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych na które złożono zapisy: nie dotyczy;
5_ Liczba papierów wartościowych objętych oświadczeniami o objęciu akcji: 275.513;
6_ Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone: 275.513;
7_ Cena po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 1,00 zł;
8_ Liczba osób, które złożyły oświadczenia o objęciu akcji w ramach oferty: 10;
9_ Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe: 10;
10_ Nazwy _firmy_ subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną cena jednostki papieru wartościowego _cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta_: nie dotyczy;
11_ Wartość przeprowadzonej oferty: 275.513,00 zł;
12_ Łączne określenie wysokości kosztów oraz średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jednostkę papierów wartościowego objętego subskrypcją: Spółka udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z informacją o ostatecznych kosztach emisji Akcji po zakończeniu realizacji całego programu motywacyjnego Spółki przeprowadzanego na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 stycznia 2014 roku.Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt. 2_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzanie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 33 ust. 1 rozporządzanie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-20

+ więcej
  • EUR euro 4,7109 +0,10%  +0,47gr
  • USD dolar 4,4130 -0,16%  -0,72gr
  • GBP funt 5,3808 +0,35%  +1,88gr
  • CHF frank 4,7477 -0,53%  -2,51gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm