pieniadz.pl

ZO Bytom SA
Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii N Bytom S.A. przez KDPW

15-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-15
Skrócona nazwa emitenta
BYTOM
Temat
Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii N Bytom S.A. przez KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: "Emitent", "Spółka"_, informuje iż dnia 15 czerwca 2016 r. powziął informację o uchwale Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych _dalej: "KDPW"_ nr 380/16 z dnia 9 czerwca 2016 roku, na mocy której KDPW postanowił zarejestrować w KDPW 6.201.249 akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, oraz nadać im kod PLBYTOM00010, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLBYTOM00010.

Zarząd KDPW wskazał, iż zarejestrowanie w/w akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.


Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-23

+ więcej
  • EUR euro 4,6817 -0,15%  -0,71gr
  • USD dolar 4,3011 -1,05%  -4,56gr
  • GBP funt 5,2966 -0,78%  -4,19gr
  • CHF frank 4,6970 -0,39%  -1,84gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm