pieniadz.pl

ZO Bytom SA
Zawarcie aneksu do umowy limitu wierzytelności oraz umowy na factoring odwrotny.

02-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-02
Skrócona nazwa emitenta
BYTOM
Temat
Zawarcie aneksu do umowy limitu wierzytelności oraz umowy na factoring odwrotny.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Bytom S.A., działając na podstawie art. § 5 ust 1 pkt. 3_ rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje, iż Bytom S.A. zawarł dnia 2 maja 2016 r. z Raiffeisen Bank Polska S.A. aneks do Umowy Limitu Wierzytelności, zwiększając posiadany limit do kwoty 5.000.000 zł.

W ramach przyznanego limitu Spółka może korzystać z kredytu w rachunku bieżącym, linii na akredytywy oraz linii na gwarancje do kwoty 5.000.000 zł, przy czym łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania limitu w formie w/w produktów nie może przekroczyć kwoty limitu, tj. kwoty 5.000.000 zł.

Ponadto Spółka podpisała dnia 2 maja 2016 r. z Raiffeisen Bank Polska S.A. aneks do umowy faktoringu odwrotnego _odwrotny wykup wierzytelności_, w wyniku którego podniesiono posiadany limit do kwoty 1.500.000 EUR.

Zabezpieczeniem udzielonego Spółce limitu kredytowego są: zastaw rejestrowy na towarach o wartości 9,5 mln zł oraz cesje wierzytelności z kart płatniczych i weksel.

Warunki cenowe podpisanej umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.
Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Nie zawarto w aneksie postanowień dotyczących kar umownych, których wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 EUR.

Kryterium uznania aneksów za znaczącą umowę:
Umowa została uznana za istotną z uwagi na fakt, iż wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Bytom S.A.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-20

+ więcej
  • EUR euro 4,7109 +0,10%  +0,47gr
  • USD dolar 4,4130 -0,16%  -0,72gr
  • GBP funt 5,3808 +0,35%  +1,88gr
  • CHF frank 4,7477 -0,53%  -2,51gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm