pieniadz.pl

ZO Bytom SA
Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

22-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-22
Skrócona nazwa emitenta
BYTOM
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Bytom S.A., stosownie do postanowień art. 70 pkt. 3_ ustawy o ofercie, podaje do wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bytom S.A., które obradowało w dniu 21.04.2016 r.:

1_ FRM 4E Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Liczba akcji = liczba głosów: 8 032 000
% ogólnej liczby głosów obecnych na WZA : 17,42%
% ogólnej liczby głosów: 11,27%

2_ Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Liczba akcji = liczba głosów: 11 708 000
% ogólnej liczby głosów obecnych na WZA :25,39%
% ogólnej liczby głosów: 16,43%

3_ Nationale–Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
Liczba akcji = liczba głosów: 6 975 000
% ogólnej liczby głosów obecnych na WZA : 15,13%
% ogólnej liczby głosów: 9,79%

4_ NN Investment Partners TFI _*_
Liczba akcji = liczba głosów: 6 444 029
% ogólnej liczby głosów obecnych na WZA : 13,97%
% ogólnej liczby głosów: 9,04%

5_ Noble Fund TFI _**_
Liczba akcji = liczba głosów: 2 948 305
% ogólnej liczby głosów obecnych na WZA : 6,39%
% ogólnej liczby głosów: 4,14%

6_ BZ WBK TFI _***_
Liczba akcji = liczba głosów: 4 932 00
% ogólnej liczby głosów obecnych na WZA : 10,70%
% ogólnej liczby głosów: 6,92%

W dniu odbycia WZA Spółki ogólna liczba głosów uprawnionych do udziału w WZA była równa ogólnej liczbie akcji i wynosiła 71.250.000, z czego na WZA reprezentowanych było 46.113.834 głosów, stanowiących 64,72% udziału w kapitale zakładowym.

_*_ NN Investment Partners TFI łącznie 7 funduszy: NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2, NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego NN Subfundusz Akcji, NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego NN Subfundusz Zrównoważony, NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek, NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego NN Subfundusz Selektywny, NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich

_**_ Noble Funds TFI łącznie 6 funduszy: Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus, Noble Fund 2DB FIZ, Noble Fund Akcji, Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek, Noble Fund Mieszany, Noble Fund Opportunity FIZ

_***_ BZ WBK łącznie 4 fundusze: Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-01

+ więcej
  • EUR euro 4,3494  0,00%   0,02gr
  • USD dolar 3,9910 +0,25%  +1,00gr
  • GBP funt 5,0557 +0,41%  +2,07gr
  • CHF frank 4,5670 +0,35%  +1,60gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm