pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Budopol-Wrocław SA (BDL)

Pełna nazwa BUDOPOL-WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. RACŁAWICKA 15/19 53-149 WROCŁAW
Telefon (071) 79-93-900; 907
Prezes
Fax (071) 79-93-905
WWW www.budopol.wroc.pl
E-mail sekretariat@budopol.wroc.pl
ISIN PLBDPWR00014

Komunikaty spółki: Budopol-Wrocław SA (BDL)

2006-02-15 09:04 Treść uchwał NWZA Budopol-Wrocław S.A. z dnia 14.02.2006 r.
2006-02-13 16:53 Raport kwartalny SA-Q 4/2005
2006-02-07 09:23 Korekta projektów uchwał NWZA
2006-02-06 14:16 Projekty uchwał NWZA
2006-02-01 08:42 Zbycie pakietu akcji
2006-01-31 10:27 Zmiana systemu notowań
2006-01-30 16:13 zbycie pakietu akcji
2006-01-30 15:54 Terminy przekazywania raportów okresowych
2006-01-25 09:37 sprzedaż pakietu akcji
2006-01-18 10:40 zbycie pakietu akcji
2006-01-16 08:58 zbycie znacznego pakietu akcji
2006-01-13 13:25 nabycie znacznego pakietu akcji spółki
2006-01-11 08:57 NWZA - termin i porządek obrad
2006-01-06 12:27 Zbycie znacznego pakietu akcji
2006-01-05 08:09 Zbycie znacznego pakietu akcji
2005-12-28 14:26 Znaczny pakiet akcji
2005-12-15 09:15 wybór biegłego rewidenta
2005-12-05 09:18 Nabycie znacznego pakietu akcji
2005-11-15 14:13 zawarcie umowy
2005-10-28 15:55 Raport kwartalny SA-Q 3/2005
2005-07-29 14:22 Raport kwartalny SA-Q 2/2005
2005-05-31 16:07 Tytuł "Budowy Roku 2004" dla Budopol - Wrocław S.A.
2005-05-24 10:35 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA
2005-05-24 10:33 Wybór Rady Nadzorczej - uzupełnienie raportu nr 13/2005
2005-05-20 16:26 Wybór Rady Nadzorczej
2005-05-20 16:24 Oświadczenie dotyczące "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2005 roku"
2005-05-20 16:22 treść uchwał ZWZA Budopol - Wrocław SA. z dnia 20.05.2005 r.
2005-05-12 14:14 projekty uchwał ZWZA
2005-05-04 14:23 zawarcie umowy
2005-04-29 14:06 Raport kwartalny SA-Q 1/2005

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm