pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Budopol-Wrocław SA (BDL)

Pełna nazwa BUDOPOL-WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. RACŁAWICKA 15/19 53-149 WROCŁAW
Telefon (071) 79-93-900; 907
Prezes
Fax (071) 79-93-905
WWW www.budopol.wroc.pl
E-mail sekretariat@budopol.wroc.pl
ISIN PLBDPWR00014

Komunikaty spółki: Budopol-Wrocław SA (BDL)

2006-05-22 17:09 Projekty uchwał na NWZA
2006-05-08 09:00 NWZA - Termin i porządek obrad
2006-04-28 08:59 Raport kwartalny SA-Q 1/2006
2006-04-11 09:15 Umowa warunkowej sprzedaży udziałów
2006-04-05 16:57 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2006-04-03 16:55 Informacja poufna
2006-03-28 09:02 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA
2006-03-23 17:05 Powołanie Prezesa Zarządu
2006-03-23 16:54 Treść uchwał ZWZA Budopol-Wrocław S.A. z dnia 22.03.2006 r.
2006-03-17 16:56 Rezygnacja z ubiegania się o wybór w następnej kadencji przez Prezesa Zarządu
2006-03-17 16:52 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 roku
2006-03-15 09:04 Korekta projektów uchwał ZWZA
2006-03-15 08:45 Korekta projektów uchwał ZWZA
2006-03-14 17:17 Projekty uchwał na ZWZA
2006-03-08 16:55 Zawarcie umowy
2006-03-07 17:08 Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2005
2006-03-07 08:25 sprzedaż pakietu akcji
2006-03-02 17:00 kupno pakietu akcji
2006-02-28 17:14 Raport roczny SA-R 2005
2006-02-27 16:56 ZWZA - Termin i porządek obrad
2006-02-27 16:50 Wybór Rady Nadzorczej - uzupełnienie raportu 15/2006
2006-02-24 17:04 zmiana terminów przekazywania raportów okresowych
2006-02-20 08:09 zbycie pakietu akcji
2006-02-20 08:00 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA
2006-02-17 16:55 zbycie pakietu akcji
2006-02-17 08:24 zbycie pakietu akcji
2006-02-15 09:55 Oświadczenie dotyczące "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2006 roku"
2006-02-15 09:15 zbycie pakietu akcji
2006-02-15 09:12 Oświadczenie dotyczące "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2006 roku"
2006-02-15 09:08 Wybór Rady Nadzorczej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm