pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Powołanie osoby zarządzającej

19-07-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-19
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Powołanie osoby zarządzającej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Budopol Wrocław S.A. w upadłości układowej ("Emitent") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 18 lipca br. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 18 lipca br. osoby zarządzającej w osobie Pana Ireneusza Radaczyńskiego. Pan Ireneusz Radaczyński został powołany na funkcję Członka Zarządu Emitenta do spraw restrukturyzacji. Informacje dotyczące Prezesa Zarządu Emitent przekazał raportem bieżącym nr 38/2014 z dnia 7 lipca br.
Pan Ireneusz Radaczyński według złożonego oświadczenia nie uczestniczy jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej. Pan Ireneusz Radaczyński uczestniczy jako członek organu w innej osobie prawnej prowadzącej działalność konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Pan Ireneusz Radaczyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,6069 -0,31%  -1,41gr
  • USD dolar 4,3269 -0,22%  -0,96gr
  • GBP funt 5,3020 -0,63%  -3,37gr
  • CHF frank 4,7752 -0,12%  -0,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm