pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Wykreślenie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

01-07-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-01
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Wykreślenie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Budopol Wrocław S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS z dnia 18 czerwca 2014 roku, otrzymanego w dniu 30 czerwca 2014 r., informuje o wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców KRS Emitenta, wpisu dotyczącego wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Emitenta w kwocie 39.000.000-zł, w związku z uchwałą nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 czerwca 2014 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,6069 -0,31%  -1,41gr
  • USD dolar 4,3269 -0,22%  -0,96gr
  • GBP funt 5,3020 -0,63%  -3,37gr
  • CHF frank 4,7752 -0,12%  -0,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm