pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Odpowiedź na pytania akcjonariusza zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10 kwietnia 2014 r. – korekta raportu nr 16/2014

10-06-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2014 K
Data sporządzenia: 2014-06-10
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Odpowiedź na pytania akcjonariusza zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10 kwietnia 2014 r. – korekta raportu nr 16/2014
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje korektę raportu nr 16/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. w przedmiocie odpowiedzi na pytania zadane w trybie artykułu 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych podczas Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 10 kwietnia 2014 roku. Przesłany za pośrednictwem systemu ESPI załącznik do raportu nr 16/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. z przyczyn technicznych nie zawierał treści. Emitent na stronie www.budopol.wroc.pl w dniu 17 kwietnia 2014 r. zamieścił właściwy i czytelny załącznik. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent w ramach korekty przesyła ponownie załącznik do raportu nr 16/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.
Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,6069 -0,31%  -1,41gr
  • USD dolar 4,3269 -0,22%  -0,96gr
  • GBP funt 5,3020 -0,63%  -3,37gr
  • CHF frank 4,7752 -0,12%  -0,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm