pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Wybór biegłego rewidenta

06-06-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-06
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd "Budopol-Wrocław" S.A. w upadłości układowej podaje do wiadomości, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 5 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Krakowie, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod poz. 3115, na biegłego rewidenta "Budopol-Wrocław" S.A. w upadłości układowej do badania i przeglądów w roku 2014 sprawozdań finansowych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta.
Emitent korzystał wcześniej z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w zakresie: badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2010 (podmiot działał wówczas pod firmą ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie), przeglądu śródrocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2011 roku, badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz badania i przeglądów w roku 2013 sprawozdań finansowych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,6069 -0,31%  -1,41gr
  • USD dolar 4,3269 -0,22%  -0,96gr
  • GBP funt 5,3020 -0,63%  -3,37gr
  • CHF frank 4,7752 -0,12%  -0,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm